Select Menu

Slider

könyvek

szerző

Sport

Gazdaság

Fotóalbum

Vendéglátás

Videók

A gyors és zökkenőmentes ellenőrzés érdekében kérjük, vegye figyelembe a következő kérésünket: küldje el teljes kéziratát vagy annak egy részletét digitálisan a info@polusonline.com  e-mail címünkre. Természetesen elfogadunk adathordozón mint például USB-Stick (pendrive) vagy CD benyújtott dokumentumokat is. 

Ügyeljen rá, hogy a kézirat egyetlen egy Word dokumentumban szerepeljen és illusztrált mű esetében tartalmazza a szöveg azokat. Kérjük, egyszerre csak egy kéziratot küldjön be hozzánk, egy időben nem áll módunkban egyszerre több kéziratát is megvizsgálni. Egy egyoldalas expozéval lehetősége van kéziratának gyors bemutatására. Szeretnénk Önt is megismerni, ehhez küldje meg részünkre rövid, bemutatkozó életrajzát is. A belső ellenőrzés kiadónknál csupán néhány napot veszi igénybe, ennek végén megküldjük Önnek kiadói szerződésünk tervezetét.

Küldeményeket e-mail-en a következő címen fogadunk:

info@polusonline.com

A szerzői jog:

A szerzői jog megilleti azt a személyt (szerző) aki a művet megalkotta. A szerzői jogi védelem az alkotást a szerző szellemi tevékenységéből fakadó egyéni, eredeti jellege alapján illeti meg. A védelem nem függ mennyiségi, minőségi, esztétikai jellemzőktől vagy az alkotás színvonalára vonatkozó értékítélettől. A szerzői jog legfontosabb jellemzője, hogy nem átruházható. Senki nem ruházhatja át a szerzői jogot más tulajdonra, a szerzői jog az alkotót illeti meg. A szerzői jog nem szorul bejelentésre, minden esetben akkor merül fel, amikor a művet a szerző megalkotta.